Miljöpolicy

EN MILJÖVÄNLIG MÅLERIFIRMA

CL Måleri ska ligga i framkant för ett medvetet miljöarbete.

Med en sund och affärsmässig syn ska vi bidra till en minskad miljöbelastning både vad beträffar arbetsmiljö och omgivning.


Det uppnår vi genom att:

  • Prioritera användning av miljövänligt material.
  • Planera våra arbetsresor.
  • Återvinna material på rätt sätt.
  • Upprätthålla och följa de laga, förordningar och föreskrifter gällande miljöområdet.


Vi arbetar ihärdigt tillsammans med våra kunder och leverantörer för att minska vår gemensamma påverkan på miljön.


CL Måleri Miljöpolicy