CL Måleri Miljöpolicy

CL Måleri ska ligga i framkant för ett medvetet miljöarbete med en sund och affärsmässig syn bidra till en minskad miljöbelastning både vad beträffar arbetsmiljö och omgivning.


Vi ska ihärdigt arbeta för att minska vår påverkan på miljön tillsammans med våra leverantörer och kunder.


Detta uppnår vi genom att ständigt prioritera användning av miljövänligare material, planera våra resor, återvinna material på rätt sätt och känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter gällande miljöområdet.